Report/thesis  »  Report/thesis

Integrering av infrastruktur for kontinuerlig hydrolyse ved Biotep - Sluttrapport

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-527-9) 3, p. Nofima rapportserie (29/2017)

Whitaker, Ragnhild; Aarøen, Sverre; Djupevåg, Olav Asle; Sandnes, Kjartan

Denne rapporten beskriver installering og integrering av infrastruktur for å utføre kontinuerlig hydrolyse ved Biotep. Flere enheter har blir installert og integrert inn i eksisterende infrastruktur, CIP og elektronisk styringsverktøy. Infrastruktur inkluderer ny trefase-dekanter (trikanter), ny oppmalingssystem/kvern som maler råstoffet til 6 µm størrelse, ny hydrolysemodul med tre punkter som gjør det mulig å utføre kontinuerlig hydrolyse, ny blandetank med skånsom mekanisk røreverk, og nytt oppsett på avvanning i tilknytning til trikanter. Anlegget har nå infrastruktur som tillater kontinuerlig hydrolyse og framstår som state-of-the art med tanke på bioprosessering av biomasse.

Related content