Report/thesis  »  Report/thesis

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 til import, prosessering og fôr under EU-direktiv 2001/18 (Notifikasjon C/DE/02/9). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2013 (ISBN 978-82-8259-111-9) 31, p. VKM report (2013:41)

Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild; Finne, Merethe Aasmo; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Sanden, Monica; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Sipinen, Ville Erling

Related content