Report/thesis  »  Report/thesis

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-521-7) 49, p. Nofima rapportserie (23/2017)

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi

Formålet med dette forsøket var å evaluere nye effektive mottakssystem for mottak av fisk i Hovden, Vesterålen og Havøysund, Finnmark. De nye mottakssystemene ble testet og evaluert på hvordan data ble registrert og loggført under landing av fisk. Systemleverandørene var mer involvert i fase II av prosjektet. Justervesenet (JV) testet systemene ved begge anleggene og konkluderte med at systemet ved Hovden var godkjent, mens systemet i Havøysund behøvde noen tilpasninger. Se kapittel 1 for sammendrag

Related content