Report/thesis  »  Report/thesis

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 (ISBN 978-82-8296-503-3) 306, p.

Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine

Related content