Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Råvarestrømmen ved innenlands og utenlands produksjon

Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet»; Tromsø, 2013-06-11

Henriksen, Edgar