Report/thesis  »  Report/thesis

Fra kunnskap til handling - Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

GreeNudge 2017 (ISBN 978-82-8296-494-4) 202, p.

Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena Berz; Schjøll, Alexander; Rosenlund, Thea Grav; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira

Related content