Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Pliktbelagte industrianlegg -hva betyr pliktbortfall for lokal sysselsetting og bosetting?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Foredrag for "Pliktkommisjonen"; Tromsø, 2016-08-09

Henriksen, Edgar