Report/thesis  »  Report/thesis

Effekt av vanntemperatur på overlevelse, adferd og oksygenforbruk hos snøkrabbe (Chionoecetes opilio)

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-400-5) 10, p. Nofima rapportserie (29/2016)

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å fremskaffe ny kunnskap om riktig temperaturbetingelser for transport og levendelagring av snøkrabbe. Våre undersøkelser viser at snøkrabbe krever lavere vanntemperaturer enn kongekrabbe. Det bør helst brukes lavere temperatur enn 2 °C, men snøkrabbe kan tåle temperaturer opp mot 5 °C for en periode. For å sikre best mulig dyrevelferd er vår anbefaling å kjøle ned vannet som tilbys snøkrabbene om sommeren og høsten når temperaturene kommer over 5 °C. Forsøkene viser at voksen snøkrabbe i kommersiell størrelse kan levendelagres i minst 2 måneder uten fôrtilgang ved temperaturregimer fra 1 til 5 C. Årsaken til at de klarer seg så lenge uten mat er et svært lave stoffskifte som gir et lavt energibehov. Denne kunnskap er viktig for norsk snøkrabbenæring for å sikre høyest mulig overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under transport og levendelagring.

Related content