Journal publication  »  Article in business/trade/industry journal

Kjøpskriterier for atlantisk oppdrettslaks i Sør-Afrika. Fjerde artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Fiskeoppdrett 2015 p. 46–48. 2015

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir