Journal publication  »  Feature article

Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Dagens næringsliv 2016

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils