Report/thesis  »  Report/thesis

Markedsbasert sporing i laksenæringa. Sammendrag fase 1, fase 2 og fase 3

To get access to the entire publication, please contact Nofima’s librarian.
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-274-2) 4, p. Nofima rapportserie (11/2015)

Robertsen, Roy

Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og informasjonssystem som ivaretar datafangst, sporing og dokumentasjon i lakse- og hvitfisknæringen, og som kan nåes av kunder globalt. maks 200 ord til bruk for publisering på nett. Ved behov for et mer utfyllende sammendrag bruk kapittel 1.

Related content