Report/thesis  »  Report/thesis

Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-312-1) 57, p. Nofima rapportserie (29/2015)

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy

Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige bærekraftige rammer. Dette kan betraktes som en politisk målsetting for norsk havbruksnæring. Men næringens muligheter for vekst avgjøres ikke av politiske målsettinger alene. Andre sentrale rammebetingelser for vekst i næringen er den administrative organisering av forvaltningen, samt tilgang til og bruk av styringsverktøy. Gode rammebetingelser er avgjørende for næringens videre utvikling, der lover, forskrifter og andre reguleringer utgjør en sentral del av rammebetingelsene. I denne delrapporten gis en oversikt over rammeverket for norsk havbruksnæring, og vi har identifisert sentrale, mer overordnede utfordringer knyttet til utforming og praktisering av regelverket.

Related content