Report/thesis  »  Report/thesis

Klippfisk til Angola. Muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i det angolanske markedet. Faglig sluttrapport

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-290-2) 19, p. Nofima rapportserie (19/2015)

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

I denne faglige sluttrapporten oppsummeres prosjektet «Klippfisk til Angola» finansiert av FHF. Positiv utvikling for en rekke makroøkonomiske variabler har økt etterspørselen etter klippfisk av torsk og sei i Angola. Våre funn viser at med lokal tilstedeværelse og konkrete tiltak kan Angola bli et enda viktigere marked for norsk klippfisknæring. Klippfisk av sei er svært godt tilpasset afrikanske verdikjeder. Dersom norske aktører ønsker å vokse ytterligere bør en undersøke mulighetene for økt salg i supermarkedskjedene, først og fremst fordi det etableres stadig nye kjeder i nye geografiske områder. Det vil også åpne mulighetene for salg av klippfisk av sei av store størrelser fordi kjedene selv kan stå for noe av produkttilpasningen. Det vil likeledes være relevant å tilegne seg ytterligere kunnskap om folkegruppen «Bakongo» som er den største konsumenten av klippfisk av sei i Angola i dag. Skal en vokse med klippfisk av torsk må en konkurrere mot portugiserne som dominerer denne kategorien. Supermarkedskjedene ønsker å kjøpe direkte fra norske eksportører, hvis hensikt er å kutte antall ledd i verdikjeden og øke konkurransen i leverandørleddet. Denne muligheten bør norsk industri benytte. Fysiske møter med angolanske supermarkedskjeder vil være hensiktsmessig i denne forbindelsen. Etterspørselen etter norsk klippfisk vil imidlertid påvirkes av den økonomiske utviklingen i det svært oljeavhengige landet i Vest-Afrika. Myndighetene arbeider imidlertid men en rekke tiltak for å skape flere næringer og arbeidsplasser i landet. Korrupsjon og et krevende byråkrati gjør det utfordrende å arbeide i og med Angola.

Related content