Report/thesis  »  Report/thesis

Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2003 (ISBN 82-7251-529-6) 18, p. Nofima rapportserie (18/2003)

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten

Kongekrabber (Paralithodes camtschaticus) prisklassifiseres basert på fyllingsgraden. Det eksisterer ingen objektiv metode for å måle fyllingsgraden i kokte legger, og det er vanlig å bruke forholdet mellom diameteren på muskelen og diameteren på skallet som et estimat for fyllingsgraden. Vi har vist at dette estimatet kan gi kraftig overestimering når fyllingsgraden er liten, og en overestimering på 60 % er registrert. Vi har foreslått en ny estimator for fyllingsgraden i kokte krabbelegger, som halverer den midlere kvadratiske feilen til fyllingsgrad estimatet. Det er ønskelig å kunne bestemme fyllingsgraden i levende krabber før slakting, da det vil kunne gi muligheten til å fore opp krabber med lav fyllingsgrad. Vi har studert to ulike målemetoder, for måling av fyllingsgrad i ferske krabbelegger: NIR transmisjon og NIR transfleksjon. Vi konkluderer med at NIR transfleksjon er best egnet, men at det er for tidlig å avgjøre om metoden egner seg som en hurtigmetode for måling av fyllingsgrad i levende krabber.

Related content