Report/thesis  »  Report/thesis

Svømmeblære hos torsk – punktering i forbindelse med fangstbasert akvakultur, mekanisme for reparasjon og sårheling

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2006 (ISBN 978-82-7251-594-1) 19, p. Nofima rapportserie (18/2006)

Midling, Kjell Øyvind; Koren, Christian; Sæther, Bjørn-Steinar

Hos torsk som fanges på større dype enn 50 meter vil normalt all torsk ha punktert svømmeblære. Sammen med generell utmattelse krever skaden restitusjon av fysiologisk stress og opprettelse av normale funksjoner i svømmeblæren. I denne studien ble 80 torsk, ved ulik tid etter fangst ( 1 time, 1 døgn, 3 døgn og 16 døgn), undersøkt i forhold til hull i svømmeblæren (plassering, antall og størrelse), hvordan blærens forskjellige deler fungerer i forbindelse med skaden og hvordan blærens styrke og funksjonalitet endres over tid. Hovedfunnene er at ovalhinnen som dekker svømmeblærens innside fungerer som reparasjons-hinne over hullet der blæren er punktert. Blærens funksjon vil på denne måte gjenopprettes svært kort tid etter punktering, kanskje så kort som sekunder. Blærens styrke øker med tid og små hull, som forventet, raskere enn store. Det er moderate blødninger forbundet med punkteringen og punktering av svømmeblære hos torsk synes ikke å ha stor effekt på torskens velferd. I tillegg til blærens styrke etter punktering er posisjon og størrelse på hull beskrevet, blødninger under bukhinnen og residualluft målt.

Related content