Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Fungerer førstehåndsmarkedet for hvitfisk godt nok?

NOU 2014: 16 Sjømatindustrien – hvordan ønsker norsk sjømatindustri å utvikle seg og hva blir utfordringene for Nordland?; Svolvær, 2015-03-11

Henriksen, Edgar