Report/thesis  »  Report/thesis

Utvanning av klippfisk: - effekt av temperatur, antall vannskift, vannmengde, tid og utjevningslake

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2007 (ISBN 978-82-7251-613-9) 19, p. Nofima rapportserie (8/2007)

Carlehög, Mats; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

Ved Fiskeriforskning er det tidligere gjort en rekke forsøk med utvanning av klippfisk og saltfisk. Forsøkene har hatt ulike målsetninger, men hovedsakelig har en gjort forsøk for å få jevnere saltinnhold, bedre holdbarhet og en hurtigere utvanning. Forsøkene har bidratt med kunnskap om hvordan klippfisk kan utvannes. Det er imidlertid ikke gjort forsøk for å avdekke om de sensoriske egenskapene i klippfisk etter utvanning påvirkes av temperatur, antall vannskift, vannmengde, hvor lenge fisken blir utvannet eller bruk av utjevningslake. I denne rapporten har en sett på om den utvannede klippfisken ble påvirket sensorisk, samt at salt, vann og totalkim ble målt. Resultatene fra de ulike forsøkene med utvanning av klippfisk viste ulike sensoriske forskjeller avhengig av hvilken behandlingsmåte som ble brukt.

Related content