Report/thesis  »  Report/thesis

Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-276-6) 13, p. Nofima rapportserie (12/2015)

Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» – Arbeidspakke 1. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 1 – Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger – var den aktiviteten i programmet som fikk størst oppmerksomhet i oppstartsfasen. Hensikten med denne aktiviteten i programmet var å redegjøre for de eksisterende rammevilkårene – og de historiske intensjonene som lå til grunn for disse. Den kunnskapsplattformen som ble utviklet i denne arbeidspakken skulle danne grunnlaget for aktivitetene i de øvrige arbeidspakkene. I tillegg var det i programbeskrivelsen lagt opp til at den skulle avsluttes tidligere enn de øvrige arbeidspakkene. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med arbeidspakken og hvordan arbeidet i pakken har vært organisert. Deretter gis det et kort sammendrag av de sentrale forskningsresultatene i arbeidspakken. Deretter gis det en oversikt over de ulike leveransene fra aktiviteten i arbeidspakken. Avslutningsvis inneholder rapporten en del om implikasjonene fra forskningsresultatene for de øvrige arbeidspakkene i programmet og næringspolitikken.

Related content