Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Effekt av salinitet og trening på vekst, fysiologi og velferd hos stor postsmolt av Atlantisk laks i RAS

Programkonferansen HAVBRUK 2014; Troms, 2014-03-31–2014-04-02

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, Sara; Rosseland, B.O.; Teien, Hans-Christian; Nilsen, T. O.; Stefansson, S.; Handeland, S.O.; Terjesen, Bendik Fyhn