Conference lecture and academic presentation  »  Academic lecture

Oppdrett av postsmolt laks i semilukkede system; Krav til fisketetthet og vannforbruk.

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Programkonferansen Havbruk; , 2014-03-31–2014-04-02

Calabrese, Sara; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; Fivelstad, Sveinung; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Pedrosa, Cindy; Stefansson, SO; Imsland, Albert; Kolarevic, Jelena; Hosfeld, Camilla Diesen; Madsen, EG; Takle, Harald Rune