Report/thesis  »  Report/thesis

Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - II Holdbarhet og filetkvalitet, levende vill torsk som ble fôret i merd før slakting

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2007 (ISBN 978-82-7251-609-2) 18, p. Nofima rapportserie (4/2007)

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro

Hovedmålet var å dokumentere om filetering av torsk pre-rigor, i-rigor eller post-rigor påvirket holdbarhetstiden under kjølelagring, totalt etter slakting og etter filetering. Det var også et delmål å dokumentere andre ulikheter i produktkvalitet avhengig av råstoffets rigortilstand ved filetering, som krymping, filetspalting, farge og konsistens. Levendefanget vill torsk som hadde vært foret med lodde i ca ¾ år ble etter skånsom slakting filetert enten pre-rigor umiddelbart etter slakting, i-rigor 2 døgn etter slakting eller post-rigor 4 døgn etter slakting. Etter filetering ble filetene kjølelagret i inn til 12 døgn. Prøver til analyser av mikrobiologi, TVN, sensorisk kvalitet, pH, vann, protein, aske ble tatt ut hvert andre døgn gjennom lagringsperioden etter filetering. Til samme tidspunkt ble også krymping, vekttap, filetspalting, tekstur og farge målt på filetene.

Related content