Report/thesis  »  Report/thesis

Kystens hus. Konsept og organisering av oppstart

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2008 (ISBN 978-82-7251-632-0) 18, p. Nofima rapportserie (2/2008)

Henriksen, Edgar; Olsen, Bjørn Eirik

Kjernevirksomheten til Kystens Hus er definert som følger: – Kystens Hus skal primært være en arena for profilering og salg av mat- og reiselivsopplevelser fra kysten. – Kystens Hus skal tilby forretningsaktiviteter, fellestjenester og informasjonsvirksomhet innenfor et helhetlig og integrert konsept. – Kystens Hus skal drive framleie av egnede lokaler til aktører som ønsker å drive virksomhet innenfor konseptet. Kystens Hus skal bidra til å utvikle, introdusere, kvalitetssikre og kommersialisere varer og tjenester fra lokale grundere innen matproduksjon og reiselivstjenester. I dette ligger det en intensjon om å samarbeide med ulike virkemiddelapparat for å legge inn ekstra funksjoner som kan bidra til at potensialer i Nord-Norge innen Kystens Hus’ virksomhetsområde realiseres.

Related content