Report/thesis  »  Report/thesis

Effekt av temperatur og kroppsstørrelse på fôrinntak og gonadevekst hos villfanget Drøbak-kråkebolle

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2002 (ISBN 82-7251-483-4) 27, p. Nofima rapportserie (1/2002)

Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou

Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) produserer en gonade som er svært ettertraktet i det japanske og franske delikatessemarkedet. Det er i dag liten kunnskap om hvilken effekt temperatur og årstid har på gonade oppbygningen. I dette arbeidet er det gjort en systematisk undersøkelse av hvilken effekt temperatur, kroppsstørrelse og årstid har på fôrinntak og gonadevekst. Denne kunnskapen vil gi retningslinjer for planlegging og dimensjonering av oppdrettsanlegg for kråkeboller.

Related content