Report/thesis  »  Report/thesis

Kystens hus. Rapport fra arbeidsprosess og regnskap for prosjektet

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2009 (ISBN 978-82-7251-680-1) 4, p. Nofima rapportserie (16/2009)

Henriksen, Edgar

Her beskrives kort bakgrunn for prosjektet ”Kystens Hus”, organisering samt aktørenes rolle i prosjektet. Tidligere er konseptet ”Kystens hus” presentert i rapport 2/2008 ”Kystens hus – Konsept og organisering av oppstart. Prosessen ble avsluttet høsten 2008.

Related content