Report/thesis  »  Report/thesis

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler.En screening av omega-3-oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2010 (ISBN 978-82-7251-803-4) 65, p. Nofima rapportserie (31/2010)

Ruyter, Bente; Grimmer, Stine J Staavi; Thorkildsen, Trine; Todorcevic, Marijana; Lalic, Marina; Vogt, Kjell Gjermund

Related content