Report/thesis  »  Report/thesis

Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2010 (ISBN 978-82-7251-779-2) 63, p. Nofima rapportserie (20/2010)

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

Denne rapporten er en kartlegging av markedsforskning knyttet til sjømat i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hensikten er å få oversikt over hvilke organisasjoner som gjør hva knyttet til dette temaet. Kartleggingen viser at om lag 10 institutter/organisasjoner i større eller mindre grad driver markedsforskning relatert til sjømat i Norge. I Europa har fem universiteter avdelinger som gjennomføre markedsforskning på sjømat, EU har gjennomført prosjektet SEAFOODplus og de nordiske landene har et program MARIFUNC under arbeid. Hovedsakelig har 1-2 forskere sjømat som spesielt fagfelt ved disse universitetene/instituttene. I Nord-Amerika har vi kun fått informasjon fra University of Rhode Island. Det har vært hensiktsmessig å dele markedsforskningen inn i seks hovedtemaer: 1. Forbrukerforskning 2. Markedsstrategi/organisasjon 3. Industriell kjøpsatferd 4. Etterspørselsanalyser 5. Markedsintegrasjon og markedsmakt 6. Hedoniske modeller, miljømerking og markedsmodeller Det gis et sammendrag av forskningen innen disse temaene. Det må bemerkes at kartleggingen delvis er avhengig av tilbakemeldinger fra kontaktpersoner ved de ulike instituttene, noe som kan bidra til at ikke alle relevante forskningsbidrag er tatt med i oversikten.

Related content