Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Automatisering av vannkvalitetsanalyser i RAS

Fremtidens smoltproduksjon. Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur; Sunndalsøra, 2014-10-22–2014-10-23

Kolarevic, Jelena