Report/thesis  »  Report/thesis

Barrierer og muligheter for differensiering. Fagrapport 3

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2011 (ISBN 978-82-7251-936-9) 25, p. Nofima rapportserie (48/2011)

Sogn-Grundvåg, Geir

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet ”Sjømatnæringen: produktdifferensiering og konkurransefortrinn” som har vært publisert i løpet av 2011. Tre artikler som fokuserer på ulike sider ved differensiering av krokfanget fisk og en artikkel om fangstbasert havbruk gjengis. Rapporten presenterer også planlagte forskningsaktiviteter for 2012.

Related content