Report/thesis  »  Report/thesis

Anbefalinger for videre satsing på LUR-arter

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2011 (ISBN 978-82-7251-918-5) 42, p. Nofima rapportserie (39/2014)

Bjørklund, Oddrun; Henriksen, Edgar

Ved å kartlegge forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til LUR-artene de siste 10¬¬–15 årene, og utarbeide kriterier for satsing, har vi i foretatt en prioritering for videre arbeid med LUR-arter i virkemiddelapparatet. Med dagens bestandssituasjon for våre viktigste fiskebestander, og med den sterke konkurransen vi har om arbeidskraft, er det vår vurdering at videre satsing på næringsutvikling bør begrenses til kråkeboller og flatfisk. Det er videre vår anbefaling at desimeringsfiske av maneter og kråkeboller bør vurderes. Rasjonale bak et eventuelt desimeringsfiske vil i så fall være vel dokumenterte positive effekter på økosystemet generelt, eller for kommersielt viktige næringskjeder.

Related content