Report/thesis  »  Report/thesis

Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2011 (ISBN 978-82-7251-843-0) 9, p. Nofima rapportserie (2/2011)

Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens-Petter

Opplevd farge og fargeutvikling i laks under lagring og prosessering er viktige kvalitetsaspekter for laks. Arbeidet så langt har vist at opplevd farge varierer mellom ulike fileter og over tid, og ulike teorier er lansert for å forklare dette. Endring i muskelstruktur kan bidra, men en viktig årsak ser ut til å være restblod i muskel. Både simuleringer og reelle målinger har vist at mengde restblod i muskel kan forårsake fargeendringer under lagring og prosessering.

Related content