Report/thesis  »  Report/thesis

Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-222-3) 30, p. Nofima rapportserie (37/2014)

Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy

Denne rapporten er en del av FHF prosjekt 900911 – “Havbruksnæringens lokalitetstilgang” som ledes av Nofima med forskningspartnere fra Sintef fiskeri- og havbruk, Bygdeforskning og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet/ Norges Fiskerihøgskole. Rapporten baseres på alle delundersøkelsene i prosjektet og det foreslås en rekke tiltak for at havbruksnæringen skal kunne få tilgang til mer og bedre arealer.

Related content