Report/thesis  »  Report/thesis

Prosessutvikling, oppskalering og markedsvurdering; Alternativ matjesproduksjon - Sluttrapport

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-198-1) 8, p. Nofima rapportserie (25/2014)

Skåra, Torstein

Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og gjennomføring en av FHF-prosjektet «Prosessutvikling, Oppskalering og Markedsvurdering; Alternativ Matjesproduksjon, spesielt med henblikk på prosjekt søknaden. Prosjektet er gjennomført i henhold til planene, og de økonomiske rammer som forelå. Produktene som ble produsert ble testet i flere markeder og ble veldig godt mottatt. Det etablert relasjoner med industrielle kunder, og planlegges kommersiell produksjon i 2014.

Related content