Report/thesis  »  Report/thesis

Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-123-3) 15, p. Nofima rapportserie (39/2013)

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar

Related content