Report/thesis  »  Report/thesis

Lagringsstabilitet av et utvalg marine oljer. Effekt av oljekvalitet på cellulære responser – Fase 2

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-109-7) 36, p. Nofima rapportserie (33/2013)

Grimmer, Stine J Staavi; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Vogt, Kjell Gjermund; Haugen, John-Erik

Related content