Journal publication  »  Academic article

Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2012; Volume 22. p. 55–63. 2012

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre

Related content

  • External links