Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Torbjørn I has 9 scientific publications in Cristin:

Hultmann, Lisbeth; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Phu, Tran Minh; Tran, Minh Phu; Rustad, Turid; 2016: Muscle quality and proteolytic enzymes of farmed Atlantic cod (Gadus morhua)during storage: Effects of pre-storage handling and increased storage temperature

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by trawl: Consequences for the flesh quality

Hultmann, Lisbeth; Tran, Minh Phu; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Rustad, Turid; 2012: Effects of pre-slaughter stress on proteolytic enzyme activities and muscle quality of farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Larsen, R.; Larsen, Rune; 2008: Injection-salting and Cold-smoking of Farmed Arlantic Cod (Gadus morhua L.) and Atlantic Salmon (Salmo salar L.) at Different Stages of rigor mortis; Effect on physical properties

Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skåra, Torstein; 2007: Injection-Salting of pre rigor Fillets of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten; 2006: Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit; Godvik, Lars Andre; Seppola, Magnus A.; Olsen, Ragnar Ludvig; 2006: Effects of pre-rigour filleting on quality aspects of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Steinsund, Victoria; Olsen, Ragnar Ludvig; 2006: Slaughter stress, postmortem muscle pH and rigor development in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Torbjørn I has 70 other publications in Cristin:

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3)

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar; 2018: Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2018: En kald fisk

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; 2018: Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica; 2017: Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; 2017: Blodig alvor for kvalitet på fisk

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Dreyer, Bent; 2017: Kvalitet på torsk fra kystflåten

Sæther, Bjørn-Steinar; Tobiassen, Torbjørn; 2017: Godt investert!

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2016: Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre; 2016: Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Bantle, Michael; Digre, Hanne; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Optimalisering av slakteprosess for laksefisk

Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Rotabakk, Bjørn T; 2015: Forlengelse av prerigortid for laks ved superkjøling

Tobiassen, Torbjørn; 2015: Topp kvalitet på dagsorden

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven; 2014: Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse. Registrering av fangstskader og kvalitetsfeil i 2014

Akse, Leif; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Dahl, Reidun Wenche; 2014: Kvalitet og holdbarhet fersk torsk: Restblod i muskelen som følge av dårlig utblødning og fjerning (børsting) av nakkeblod

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; 2013: Råstoffkvalitet torsk. Gruppert i kvalitetsklasser basert på fangstskader

Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2013: Slakting av laks - status og utfordringer

Tobiassen, Torbjørn; Nordtvedt, Tom Ståle; Olsen, Stein Harris; Akse, Leif; 2013: Workshop om utblødning og kjøling av laks, med fokus på kvalitet

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders; 2012: Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; 2012: Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Wesmajervi, Mette S.; Dahl, Reidun Wenche; 2011: RSW-, CSW- og iskjøling av råstoff (torsk), konsekvenser for filetkvaliteten - forsøk 2011

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Wesmajervi, Mette S.; 2011: Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn; 2011: Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2011: Pumping av torsk og laks. Arbeidspakke 3: Hvitfisk – effekt av pumping

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; 2011: Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2011: Pre-rigor injeksjonssalting av laksefilet- Krymping avhengig av tid post mortem før filetering og salting- Trekkraft for å løsne tykkfiskbein før og etter salting pre-rigor

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Wesmajervi, Mette S.; 2010: Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2010: Pre-rigor produksjon av røykelaks.Slaktestress og utbløding, effekt på pigment, farge og oksidasjon

Tobiassen, Torbjørn; Mejdell, Cecilie; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif; 2010: Sanitetsslakting på merdkanten

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2010: Ilandføring av usløyd torsk, hyse og sei – optimal behandling og kjøling med hensyn til kvalitet på fisk og biprodukter

Tobiassen, Torbjørn; Wesmajervi, Mette S.; Akse, Leif; 2009: Antimikrobiell effekt av vann og is produsert med PETFROST

Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; 2009: Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Dahl, Reidun Wenche; 2009: Behandling av filet i svak saltlake før superkjøling.Vektutbytte og drypptap under kjølelagring etter superkjøling

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; 2009: Kveis i torsk under kjøling av usløyd fisk.Kan kjøling i is og sjøvann benyttes som metode for å fjerne kveis?

Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2008: Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Hardarson, Vidar; 2008: Utblødning av torsk i kjølt sjøvann (RSW). Vanntemperatur, utblødningstid og utblødningsgrad

Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt; 2008: Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd

Akse, Leif; Kristiansen, Frank; Tobiassen, Torbjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; 2008: Sulting og pre rigor filetering av loddetorsk. Effekt på filetspalting, drypptap og holdbarhet

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Kristiansen, Frank; 2008: Omregningsfaktorer for torsk og hyse: Fra usløyd og sløyd fisk med hodet på

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2007: Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - I: Filetkvalitet - vill torsk restituert i merd etter fangst, uten fôring

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; 2007: Pre-rigor filetering av levendefanget torsk - II Holdbarhet og filetkvalitet, levende vill torsk som ble fôret i merd før slakting

Bjørn, Pål Arne; Uglem, Ingebrigt; Sæther, Bjørn-Steinar; Dale, Trine; Kerwath, Sven; Økland, Finn; Nilsen, Rune; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Videreføring av prosjektet "Behavioural responses in wild coastal cod exposed to salmon farms: possible effects of salmon holding water - a field and experimental study”

Akse, Leif; Carlehög, Mats; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Pre-rigor kjølt laksefilet - Sensorisk kvalitet og holdbarhet

Aas, Kåre; Aas, Kåre; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Levendefangst og vedlikeholdsfôring av sei som grunnlag for produktutvikling og markedsutvikling

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Birkeland, Sveinung; 2006: Injeksjonssalting av laksefilet ved ulik rigorstatus

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skøtt, Peter; 2006: Temperaturstyring ved produksjon av fersk filet – fra fangst til marked. Superkjøling - konsekvenser for holdbarhet og kvalitet under distribusjon og salg

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2006: Sulting av oppdrettstorsk

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2006: Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2005: Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro; 2005: Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2005: Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel; 2005: Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn

Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; 2005: Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Fangstskader på råstoff i kystfisket. Torsk fisket med garn, line, snurrevad og juksa mars – mai 2004

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Olsen, Jan-Vidar; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Økt verdiskaping fra biprodukter og bifangst

Heide, Morten; Bjørklund, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri; 2003: Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet

Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Jan-Vidar; Akse, Leif; 2003: Prosessering av pre- og postrigor ørret. Effekter av produksjon av røkte produkter

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Halsebakke, Harald; 2002: Tykkfiskbein i torskefilet. Plassering (antall), trekkraft og bruddstyrke