Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Sjurdur has 7 scientific publications in Cristin:

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2013: Development of a Catch-damage-index to assess the quality of cod at landing

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Larsen, R.; Larsen, Rune; 2008: Injection-salting and Cold-smoking of Farmed Arlantic Cod (Gadus morhua L.) and Atlantic Salmon (Salmo salar L.) at Different Stages of rigor mortis; Effect on physical properties

Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skåra, Torstein; 2007: Injection-Salting of pre rigor Fillets of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Elvevoll, Edel Oddny; Richardsen, Roger; 2005: Brining of cod fillets: effects of phosphate, salt, glucose, ascorbate and starch on yield, sensory quality and consumers liking

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Elvevoll, Edel Oddny; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Richardsen, Roger; 2004: Brining of cod fillets: influence on sensory properties and consumers liking

Sjurdur has 114 other publications in Cristin:

Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend; 2017: Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk - Sluttrapport

Joensen, Sjurdur; 2017: Kvalitet på torsk - hvor er vi og hvor vil vi?

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2016: Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; 2016: Hyse - Fangstskader, kvalitet og foredling

Joensen, Sjurdur; 2016: Prosjektet: Optimalt inntak, ettertørking, og lagring av tørrfisk. Resultat fra inntak i 2015 og til nå i 2016

Joensen, Sjurdur; 2016: Blodig alvor for torsken

Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2016: Hyse og kvalitet - levende fangst og leveranse

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Fangstskaderegistreringer i torskefangster 2014, 2015 og 2016

Joensen, Sjurdur; 2016: Fangstskader på torsk

Joensen, Sjurdur; 2016: Ilandføring av rund fisk – Buktæring

Joensen, Sjurdur; 2016: Kvalitet -Hvitfisknæringen

Joensen, Sjurdur; 2016: Kvalitet i hvitfisknæringen

Joensen, Sjurdur; 2016: Tørrfisk og saltfisk/klippfisk

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Akse, Leif; 2015: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse – fangstskader/kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser

Henriksen, Edgar; Joensen, Sjurdur; 2015: Hvorfor dårlig kvalitet

Andreassen, Rolf Jarle; Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend; 2015: Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens ombordproduksjon

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens produksjon av hvitfisk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging av torsk

Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Karlsen, Kine Mari; Gundersen, Bjørn; 2015: Saltets betydning for utbytte og kvalitet på saltfisk. Resultat fra et forsøk i småskala

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; 2015: Fangstskade registrering i torskefangster

Joensen, Sjurdur; 2015: Levendelagring av torsk . Produksjon til tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend; 2015: Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk. Status sesongen 2015

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe; 2015: Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; 2015: Mye å hente på bedre håndtering

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven; 2014: Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse. Registrering av fangstskader og kvalitetsfeil i 2014

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn T; 2014: Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet

Joensen, Sjurdur; 2014: Inntak og lagring av tørrfisk

Joensen, Sjurdur; 2014: Levende torsk til tørrfisk

Joensen, Sjurdur; 2014: Modningstemperatur fo rsaltfisk og effekt på utbytte og kvalitet

Joensen, Sjurdur; 2014: Saltfisk – Hva gir best kvalitet og utbytte

Joensen, Sjurdur; 2014: Tidlig eller sein åpning av nakken

Joensen, Sjurdur; 2014: Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innlandsmarkedet

Joensen, Sjurdur; Herland, Hilde; 2014: Tørrfisk: -Holdbarhet utvannet tørrfisk. - Fjerne nakken tidlig eller seint

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Råstoffkvalitet

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Heia, Karsten; 2014: Råstoffkvaliteten - en utfordring for automatisering

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet – økonomisk betydning

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet på råstoffet – hva har det å si for økonomien?

Joensen, Sjurdur; 2014: Modningstemperatur for saltfisk og effekt for utbytte og kvalitet

Joensen, Sjurdur; 2014: Oppnås det bedre kvalitet og utbytte på saltfisk når modningstemperaturen økes i produksjonen

Joensen, Sjurdur; 2014: Tradisjonelle sjømatprodukter til moderne ganer

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Fangstskader, registreringer i 2014 og 2004

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Hvorfor er ikke alt prima vare?

Farstad, T.; Joensen, Sjurdur; 2014: Prima vare: Hvorfor er det en sjeldenhet?

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Joensen, Sjurdur; 2013: Markedsendring krever bedre råstoff

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; 2013: Tørrfiskkvalitet. Tidlig eller sen åpning av nakken

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløggemetoder og tid fra fangst til bløgging – torsk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløgging og utblødning (torsk)

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; 2013: Råstoffkvalitet torsk. Gruppert i kvalitetsklasser basert på fangstskader

Joensen, Sjurdur; 2013: Farge på saltfisk

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; 2013: Fangstskader og kvalitet på sluttprodukt

Joensen, Sjurdur; Herland, Hilde; 2013: FoU-prosjekter for tørrfisk i 2013

Joensen, Sjurdur; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk. Sluttrapport

Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Levende torsk til konvensjonell produksjon

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders; 2012: Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle; 2012: Bruk av skyggenett over tørrfisk - Resultater fra tester på Værøy i 2011

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Wesmajervi, Mette S.; 2011: Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; 2011: Konservering av utvannet tørrfisk.Effekt av kaliumsorbat og sitronsyre på holdbarhet og kvalitet på utvannet tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2011: Pumping av torsk og laks. Arbeidspakke 3: Hvitfisk – effekt av pumping

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; 2011: Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn

Joensen, Sjurdur; Andreassen, Rolf Jarle; 2011: Tørrfisk hengt under skyggenett. Storskala test med styrt utetørking

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Wesmajervi, Mette S.; 2010: Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis; 2010: Injisering som første del i salteprosessen

Tidemann, Even; Tidemann, Even; Joensen, Sjurdur; 2009: Tørrfisk på hjell - Forprosjekt

Joensen, Sjurdur; 2009: Lagring av saltfisk.Kortfattet informasjon om hvordan saltfisk skal lagres

Joensen, Sjurdur; 2009: Styrt utetørking av tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Martinsen, Gustav; Hellevik, Ann Helen; Akse, Leif; 2009: Kvalitetsforbedring av ryggsei

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2008: Undersøkelser av utbyttefaktorer ved produksjon av saltfisk. Sammenfatning av salteforsøk i fire bedrifter

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Hardarson, Vidar; 2008: Utblødning av torsk i kjølt sjøvann (RSW). Vanntemperatur, utblødningstid og utblødningsgrad

Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even; 2008: Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk. Sammenligning av normal- og mucosovev

Carlehög, Mats; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Utvanning av klippfisk: - effekt av temperatur, antall vannskift, vannmengde, tid og utjevningslake

Akse, Leif; Nordtvedt, Tom Ståle; Joensen, Sjurdur; 2007: Superkjøling av råstoff (hyse) før filetering og skinning Effekt på filetspalting, -utbytte og temperatur

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur; 2007: Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold

Joensen, Sjurdur; Hardarson, Vidar; Olsen, Jan-Vidar; 2007: Test av filetlinjen til Skaginn

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Eilertsen, Guro; Esaiassen, Margrethe; 2006: Smak, lukt og konsistens på klippfisk - Effekter av ulike typer råstoff og saltmodningstemperaturer. Et ledd i markedsdrevet produktutvikling

Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur; 2006: Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; 2006: Mucoso i tørrfisk. Effekt av ulik oppbevaring av råstoff før henging

Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle; 2006: Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Birkeland, Sveinung; 2006: Injeksjonssalting av laksefilet ved ulik rigorstatus

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skøtt, Peter; 2006: Temperaturstyring ved produksjon av fersk filet – fra fangst til marked. Superkjøling - konsekvenser for holdbarhet og kvalitet under distribusjon og salg

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2006: Sulting av oppdrettstorsk

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2006: Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2005: Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro; 2005: Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2005: Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild; 2005: Kvalitetsforbedring av råstoff til tørrfiskproduksjon -Fangstskader på råstoffet og konsekvenser for kvaliteten på tørrfisken.

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Carlehög, Mats; Østli, Jens; 2004: Brining of cod: Effects of yield and sensory properties

Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Prytz, Kristian; Esaiassen, Margrethe; 2004: Brining of cod: Enhancing consumers' preference

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2004: Fangstskader på ferskt råstoff (torsk) levert fra kystflåten. Fangstskadeindeks til bruk i mottakskontroll og kvalitetssortering

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Fangstskader på råstoff i kystfisket. Torsk fisket med garn, line, snurrevad og juksa mars – mai 2004

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild; 2004: Kvalitetsforbedring av råstoff til saltfiskproduksjon - Fangstskader på råstoffet og konsekvenser for kvaliteten på saltfisken

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar; 2003: Bløt hyse. Spalting av hysefilet etter skinning

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Barstad, Harald; Eilertsen, Guro; Johnsen, Geir; 2002: Landing av usløyd fisk for utnyttelse av biproduktene

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; 2002: Fosfater til fisk. Klassifisering, regulering og funksjon

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar; 2002: Bløt hyse. Innledende studier

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran; 2000: Utvanning av klippfisk

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian; Sørensen, Nils Kristian; 2000: Kjøling av fersk fisk. –Effekt på vekt og kvalitet

Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar; 2000: Selkjøtt