Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Patrick Berg has 21 other publications in Cristin:

Sørdahl, Patrick Berg; Bjørkan, Maiken; 2017: Foretrekker vi sutring foran fakta?

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Planpraksis i sjø – Kartlegging av gjeldende planpraksis etter PBL i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Hasvik-modellen – Ringvirkninger og læringseffekter

Sørdahl, Patrick Berg; 2017: Pliktsystemet – Hva er det, og hva skjer nå?

Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; 2017: Governing coastal space: The applicability of an ecosystem service approach in municipal coastal zone planning in Norway

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Hersoug, Bjørn; 2017: Kystsoneplanlegging – hva er forskerne opptatte av?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Fra trål til kyst?

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Sandbergs dilemma - Stortingsbehandlingen av Sjømatindustrimeldingen vil avgjøre om et dårlig fungerende pliktsystem kan avvikles

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport

Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015

Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; 2016: Ordning til besvær

Mathiesen, Lars; Bjørkan, Maiken; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: En Fremtidsrettet fiskeridebatt

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2016: Local level stakeholder initiative: North Norwegian municipalities' reaction to changes in fisheries management

Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Hensyn til kulturminner i KU på tiltaksnivå

Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar; Aarsæther, Nils; 2015: Fra besværlige plikter til besværlig avvikling?