Related content

  • Scientific publications
  • Other publications

Jens-Erik has 15 other publications in Cristin:

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Jimenez, Raul; Rørvik, Kjell-Arne; 2016: Effekt av fôr på melaninflekker i laks infisert med både PRV og SAV

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Dessen, Jens-Erik; 2015: Riktig fôr halverte dødeligheten

Thomassen, Magny S.; Perez, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Thomassen, Yngvar; 2014: Tracking escaped salmon back to the farm by adding rare earth elements to the feed

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2014: High protein diets for post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) improve biological performance (Poster 166)

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne; 2014: The lowest feed price is not a precursor for relative low feed cost - a demonstration of feed cost evolvement throughout a post smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) production (Poster 167)

van Nes, Solveig; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Dessen, Jens-Erik; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur; Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

van Nes, Solveig; Dessen, Jens-Erik; Mørkøre, Turid; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Differences in fatty acid requirements for salmon and rainbow trout – implications for losses?

van Nes, Solveig; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Bedre utnyttelse av laksens miljørelaterte biologiske vekstpotensial

van Nes, Solveig; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Bedre utnyttelse av laksens miljørelaterte biologiske vekstpotensial: Redusert produksjonstid og tap i sjø, økt utbytte og bærekraft

van Nes, Solveig; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; 2013: Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur. Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne; 2012: Tekstur og fett i laksefilet