Related content

  • Scientific publications
  • Other publications

Ingrid has 8 scientific publications in Cristin:

Sahlmann, Christian; Gu, Jinni; Kortner, Trond Moxness; Lein, Ingrid; Krogdahl, Åshild; Bakke McKellep, Anne Marie; 2015: Ontogeny of the digestive system of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and effects of soybean meal from start-feeding

Gu, Min; Gu, Min; Gu, Jinni; Penn, Michael H; Bakke McKellep, Anne Marie; Lein, Ingrid; Krogdahl, Åshild; 2015: Effects of diet supplementation of soya-saponins, isoflavones and phytosterols on Atlantic salmon (Salmo salar, L) fry fed from start-feeding

Gu, Jinni; Bakke McKellep, Anne Marie; Valen, Elin Christine; Lein, Ingrid; Krogdahl, Åshild; 2014: Bt-maize (MON810) and non-GM soybean meal in diets for Atlantic salmon (Salmo salar L.) juveniles - Impact on survival, growth performance, development, digestive function, and transcriptional expression of intestinal immune and stress responses

Peruzzi, Stefano; Jobling, Malcolm; Falk-Petersen, Inger-Britt; Lein, Ingrid; Puvanendran, Velmurugu; 2013: Gut morphology of diploid and triploid Atlantic cod, Gadus morhua

Peruzzi, Stefano; Falk-Petersen, Inger-Britt; Lein, Ingrid; Puvanendran, Velmurugu; Hagen, Ørjan; Jobling, Malcolm; 2012: Production of sterile Atlantic cod: A way to satisfy industrial and environmental criteria?

Gjerde, Bjarne; Terjesen, Bendik Fyhn; Barr, Yoav; Lein, Ingrid; Thorland, I.; 2004: Genetic variation for juvenile growth and survival in Atlantic cod (Gadus morhua)

Harel, Moti; Koven, William; Lein, Ingrid; Bar, Yoav; Barr, Yoav; Behrens, Paul; Stubblefield, John; Zohar, Yoni; Place, Allen R.; 2002: Advanced DHA, EPA and ArA enrichment materials for marine aquaculture using single cell heterotrophs

Refstie, Ståle; Korsøen, Øyvind Johan; Storebakken, Trond; Bæverfjord, Grete; Lein, Ingrid; Roem, Andries J.; 2000: Differing nutritional responses to dietary soybean meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and Atlantic salmon (Salmo salar)

Ingrid has 19 other publications in Cristin:

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Lein, Ingrid; Bundgaard, Dag Egil; Gjerde, Bjarne; 2017: Hygienisk produksjon, desinfeksjon og transport av rogn og melke fra rognkjeks

Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; Tanase, Cristina; 2016: Telling av lakselus

Lein, Ingrid; 2016: Rognproduksjon hos berggylt

Lein, Ingrid; Tanase, Cristina; Rams, Albert; Gjerde, Bjarne; 2016: Viktig å telle lus i bedøvelseskaret

Puvanendran, Velmurugu; Toften, Hilde; Tveiten, Helge; Lein, Ingrid; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne; 2015: Høyere temperatur i tidlige livsstadier kan forbedre torskens vekst og kvalitet

Helland, Synnøve; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hamre, Kristin; Skiftesvik, Anne Berit; Lein, Ingrid; Kousoulaki, Katerina; Øie, Gunvor; Browman, Howard; Evjemo, Jan Ove; Kjørsvik, Elin; Grøtan, Espen; 2014: Best practices for farming of ballan wrasse

Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; van Dalen, Stephanie C.M.; Klaren, Peter H.M.; Bakke McKellep, Anne Marie; Krogdahl, Åshild; 2014: Effects of feeding frequency on growth and gut health of ballan wrasse juveniles

Krogdahl, Åshild; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; Hamre, Kristin; Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; 2014: Characteristics of the digestive functions in ballan wrasse fed dry and moist diets

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; 2014: Gender determination of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; 2014: Establishment of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Grevle, Inger Synnøve; Ruud, Katarina Nordtun; 2014: Procedure for short-term storage of ballan wrasse milt

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2014: Initial tests of precedures for stripping of eggs and sperm and induction of final maturation in ballan wrasse

Lein, Ingrid; Noble, Chris; Nergaard, Sissel; Nergaard, Sissel; Helland, Synnøve; 2014: Delousing of Atlantic salmon with two different sizes of farmed ballan wrasse

Dahle, Stine Veronica Wiborg; Øie, Gunvor; Lein, Ingrid; 2014: Surface disinfection of ballan wrasse eggs

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; 2014: Eliminating egg stickiness Spawned and fertilised ballan wrasse eggs

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; 2014: Wet and dry fertilisation of wrasse eggs

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Tveiten, Helge; 2014: Eliminating egg stickiness. Stripped ballan wrasse eggs

Espmark, Åsa Maria O.; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg; 2012: Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr