Related content

  • CV
  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Biography Ingelinn Eskildsen Pleym

I work as a researcher in the department Marketing Research. My focus of interest is marketing and strategy related issues in international trade; development of new and established markets; strategic decision-making and how businesses cope with competition and product development. I have worked on many projects related to clipfish or whitefish industry, but I also work on projects related to pelagic fish and byproducts. Further, I have been involved in projects related to quality and freshness of fish and questions related to sustainability. The market I know best is Brazil, but I have knowledge of Angola, Portugal and Spain. I also know South-east Asia from my days as a student there.

Ingelinn Eskildsen has 31 other publications in Cristin:

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk krabbe "over there"

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Stor usikkerhet i det største klippfiskmarkedet

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Norsk klippfiskindustri har ikke eneansvar for markedsutfordringer

Voldnes, Gøril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Vi velger norsk snøkrabbe fordi den er billigst

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2017: Hva skjedde med klippfiskveksten i Brasil?

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Sone, Izumi; 2016: Ja takk til hospitering

Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2016: Foreldre må lære seg å lage fisk

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa; 2015: Norsk klippfisk til Brasil. Markedsendringer i et viktig klippfiskmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Lopane, Anna Rosa; 2015: "Bolinhos" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Klippfisk til Angola. Muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i det angolanske markedet. Faglig sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Markedsmuligheter og -utfordringer for norsk eksport av klippfisk av sei (makayabu) til Angola

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk av torsk (bacalhau) i Luanda, Angola

Voldnes, Gøril; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Fersk torsk til Spania

Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2015: Mulighetenes klippfisk-marked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Klippfisk til Angola. Markedsmuligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Oppfatninger av klippfisk av sei

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfisk

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfiskindustrien

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2014: Produktutvikling i klippfiskindustrien

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: "Bacalao" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Nye torskeprodukter i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Økende konkurranse for norsk "Bacalhau" i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2013: Økt konkurranse for klippfisk av sei i Brasil

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Nilssen, frode; Elvestad, Christel; 2013: Kan norsk sild danse samba i Brasil?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2012: Klippfisk i Brasil.Hvordan påvirker nye klippfiskprodukter i det brasilianske markedet norsk eksport av klippfisk?

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, frode; 2012: Norsk sild til Brasil – Markedsbarrierer og markedsmuligheter i et voksende sjømatmarked

Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Elvestad, Christel; Nilssen, frode; 2012: Nye markeder for pelagisk fisk. Muligheter og utfordringer for fryst rund sild i det brasilianske markedet

Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen; 2012: Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Nøstvold, Bjørg Helen; Alm, Siril; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; 2010: Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert?Fagrapport 2 og 3

Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell; 2009: Hva menes med bærekraftig sjømat?