Related content

  • CV
  • Scientific publications
  • Other publications

Biography Bjørn Gundersen

I work with chemical and physical testing methods on fish and fish products. I have also worked on the production of fish mince, salted fish, fish oil and surimi. I am educated as a chemistry engineer and have taken university courses in analytical chemistry, chromatography and project management. I have two years’ experience as a laboratory engineer at a petrochemical company followed by six years at the teaching laboratory at the University of Tromsø. I started at Nofima (formerly Fiskeriforskning) in 1986.

Bjørn has 19 other publications in Cristin:

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven; 2014: Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; 2013: Tørrfiskkvalitet. Tidlig eller sen åpning av nakken

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn; 2012: Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Wesmajervi, Mette S.; 2011: Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; 2011: Konservering av utvannet tørrfisk.Effekt av kaliumsorbat og sitronsyre på holdbarhet og kvalitet på utvannet tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette S.; 2010: Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis; 2010: Injisering som første del i salteprosessen

Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, R.; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia; 2008: Ripening of salted cod

Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; 2008: Optimalisering av kvaliteten på fryst hvitlaksmasse

Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Fryst lettsaltet seifilet. Del 2: Dokumentasjon av kvaliteten

Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle; 2006: Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde; 2005: Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Gundersen, Bjørn; 2005: Misfarging av klippfisk fra sei

Ramsøy, Dag-Eirik; Gundersen, Bjørn; Sørensen, Nils Kristian; 2005: Protein Isolation from Herring – Textural and colour properties of different fish proteins isolated at high or low pH