Related content

  • Scientific publications
  • Other publications

Audun has 79 other publications in Cristin:

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun; 2017: Pris og kvalitet i makrellauksjonen

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun; 2017: Pris og kvalitet i makrellauksjonen

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2016: Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2016: Er lønnsomheten i havbruk truet? - En studie av kostnadsdriverne i konkurrentland

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun; 2016: Pelagisk auksjon - Pris, konkurranse og kvalitet

Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; 2016: Skal distriktspolitikk eller næringspolitikk styre utviklingen i hvitfisknæringen?

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun; 2016: Prisdrivere og kvalitet i makrellauksjonen

Iversen, Audun; 2016: Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland. Faglig sluttrapportering

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; 2016: Fisken og havet del 3

Iversen, Audun; 2016: Hvem skal eie fisken?

Iversen, Audun; 2016: Hysesløseri?

Iversen, Audun; 2016: Struktur for de små?

Vidarsson, Jonas; Tordarson, Gunnar; Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Djurhuus, Durita; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; 2015: Coastal fisheries in the North Atlantic

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2015: Kostnadsdrivere i lakseoppdrett

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2015: Kostnadseksplosjon i lakseoppdrett? - en studie av kostnadsdriverne i oppdrett

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Havbruksnæringa og ringverknader

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkningsanalyse for havbruk i Rogaland og Hordaland

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2015: Markant dyrere å produsere laks

Borch, Trude Kristin; Heide, Morten; Iversen, Audun; Altintzoglou, Themistoklis; 2014: Sjømat som suvenir – utenlandske turisters preferanser og erfaringer i Norge

Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; 2014: Makrellkonfliktens konsekvenser

Arbo, Peter; Iversen, Audun; 2014: Bedrifter utvikler seg ikke alene

Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun; 2014: «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014

Iversen, Audun; 2014: Om hat og kritikk

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2013: Havbruksnæringens lokale og regionale utfordringer - Areal, ringvirkninger og tilrettelegging

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Areal til begjær og besvær - Havbruksnæringens arealutfordringer

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - Resultat fra arbeid utført for Troms fylkeskommune

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms - resultat fra oppdrag for Troms Fylkeskommune

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms - pluss litt til

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse for havbruksnæringen i Troms og effektiv arealbruk

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse i Troms

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2013: Ringvirkningsanalyse i Troms

Iversen, Audun; Bendiksen, Bjørn Inge; 2013: Marked, ressurser og organisering: Foretaksstrategier for å møte konkurransen fra lavkostland

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Bjørkum, A.S.; Iversen, Audun; 2013: Analyse av ulike verdikjeder for hvitfisk

Fjose, Sveinung; Iversen, Endre; Mellbye, Christian S.; Iversen, Audun; Grünfeld, Leo; 2013: Scenarier og samfunnsøkonomiske analyser for vekst i naturressursbaserte næringer i Nord

Iversen, Audun; 2013: Bløgging til besvær

Iversen, Audun; 2013: Bundet til feil mast?

Iversen, Audun; 2013: Ei sær næring?

Iversen, Audun; 2013: Ny revolusjon?

Iversen, Audun; 2013: Oppdrett og isfjell

Iversen, Audun; 2013: Pris og kvalitet

Iversen, Audun; 2013: Sjømat som suvenir

Iversen, Audun; 2013: Styr en forsker!

Iversen, Audun; Arbo, Peter; 2013: Styrket næringsrettet forskning

Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre; 2013: Biomarint Gullrush?

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Muligheter for norsk sjømat som råstoff til sushi

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi – fra luksusmat til allemannseie

Iversen, Audun; Nøstvold, Bjørg Helen; 2013: Sushi i Frankrike: Produkter og konsepter

Karlsen, Kine Mari; Iversen, Audun; Larsen, Thomas Andre; 2013: Analyse av tilgang og anvendelse av marint restråstoff 2012-2014, Prosjektforslag

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Muligheter for norske råvarer til sushi

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: SUSHI - national adaptions to an international trend

Nøstvold, Bjørg Helen; Iversen, Audun; 2013: Sluttrapport Oppsummering av prosjektet «Økt konsum av rå sjømat, storskala»

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2012: Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Iversen, Audun; Ryeng, Agnete A; 2012: Sushi i Norge: Produkter og konsepter

Ryeng, Agnete A; Iversen, Audun; 2012: Sushi i Tyskland: Produkter og konsepter

Iversen, Audun; 2011: Verdikjedesammenligninger. Hva kan pelagiske bedrifter lære av verdikjeder for andre næringsmidler?

Iversen, Audun; Brustad, Thomas; Jahnsen, Sindre; 2010: Innovasjon i sjømatnæringen

Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun; 2009: Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid

Iversen, Audun; 2008: Pelagiske fremtidsbilder

Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2007: Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Iversen, Audun; 2006: Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk

Iversen, Audun; 2004: Responding to globalisation: strategic options in the Norwegian seafood industry