Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Trine has 15 scientific publications in Cristin:

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2019: Utilization of feed resources in the production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway: An update for 2016

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytteborg, Elisabeth; Ytrestøyl, Trine; 2018: Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Åsgård, Torbjørn Einar; 2017: Measurement of gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed

Bakke, Ingrid; Åm, Ann-Louise; Åm, Ann Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Microbial community dynamics in semi-commercial RAS for production of Atlantic salmon post-smolts at different salinities

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Utilisation of feed resources in production of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway

Lakeh, AAB; Ahmadi, MR; Safi, S.; Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2010: Growth performance, mortality and carotenoid pigmentation of fry offspring as affected by dietary supplementation of astaxanthin to female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock

Rørvik, Kjell-Arne; Ytrestøyl, Trine; Lundberg, E.; Jakobsen, F. A.; Jakobsen, A. A.; Bjerkeng, Bjørn; 2010: How apparent digestibility of carotenoids, macronutrients, and minerals are differently affected by ration level in Atlantic salmon, Salmo Salar

Bjerkeng, B.; Peisker, M.; von Schwartzenberg, K.; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2007: Digestibility and muscle retention of astaxanthin in Atlantic salmon, Salmo salar, fed diets with the red yeast Phaffia rhodozyma in comparison with synthetic formulated astaxanthin

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, B.; Bjerkeng, Bjørn; 2007: Dose response in uptake and deposition of intraperitoneally administered astaxanthin in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2007: Intraperitoneal and dietary administration of astaxanthin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) - Plasma uptake and tissue distribution of geometrical E/Z isomers

Ahmadi, MR; Bazyar, A.A.; Safi, S.; Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2006: Effects of dietary astaxanthin supplementation on reproductive characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Ytrestøyl, Trine; Struksnæs, G.; Rørvik, Kjell-Arne; Koppe, Wolfgang; Bjerkeng, Bjørn; 2006: Astaxanthin digestibility as affected by ration levels for Atlantic salmon, Salmo salar

Ytrestøyl, Trine; Struksnæs, G.; Koppe, Wolfgang; Bjerkeng, Bjørn; 2005: Effects of temperature and feed intake on astaxanthin digestibility and metabolism in Atlantic salmon, Salmo salar

Coral-Hinostroza, G.; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Bjerkeng, Bjørn; 2004: Plasma appearance of unesterified astaxanthin geometrical E/Z and optical R/S isomers in men given single doses of a mixture of optical 3 and 3 ' R/S isomers of astaxanthin fatty acyl diesters

Ytrestøyl, Trine; Coral-Hinostroza, G.; Hatlen, Bjarne; Robb, David H.F.; Bjerkeng, Bjørn; 2004: Carotenoid and lipid content in muscle of Atlantic salmon, Salmo salar, transferred to seawater as 0+ or 1+ smolts

Trine has 68 other publications in Cristin:

Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lufti, Esmail; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit; 2019: Nye omega-3-kilder i fôr til laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2019: Resource utilization of Norwegian salmon farming in 2016 – Professional final report

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumulina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente; 2019: Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks. Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Shumilina, Elena; Ciampa, Alessandra; Bou, Marta; Krasnov, Aleksei; Østbye, Tone-Kari K; Dikiy, Alexander; 2019: How diet composition and environmental factors affect the uptake and metabolism of astaxanthin in Atlantic salmon (Salmo Salar)

Ytrestøyl, Trine; 2019: Kan bærekraften i norsk lakseproduksjon økes ved mer bruk av lokale fôrmidler?

Ytrestøyl, Trine; 2019: Produksjon av stor smolt i RAS - Vekst og dødelighet i sjø

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; 2018: Hvussu ávirka aliumstøður og fóður litin á laksaflaki?

Ytrestøyl, Trine; 2018: Betydning av produksjonsbetingelser i RAS for ytelse i RAS og i sjø. Kunnskapsoppdatering om optimal post-smolt produksjon

Ytrestøyl, Trine; 2018: Optimal salinitet i RAS - resultater fra OPP

Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2018: Betydning av produksjonsbetingelser i landfasen for ytelse og kvalitet i sjøfasen

Kousoulaki, Katerina; Press, Charles McLean; Krasnov, Aleksei; Østbye, Tone-Kari K; Mørkøre, Turid; Berge, Gerd Marit; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Pittman, Karin; Ruyter, Bente; 2018: Livslang erstatning av all fiskeolje i fôret til laks med algemel og effekter på vekst, helse og fillet kvalitet

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Bæverfjord, Grete; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Kousoulaki, Katerina; Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Ytrestøyl, Trine; 2018: Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Ciampa, Alessandra; Krasnov, Aleksei; 2018: Betydning av fôrets sammensetning for utnyttelse av astaxanthin i laks

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine; 2018: Improved astaxanthin utilization in Atlantic salmon fed sulphuric acid extracted fish bone compounds

Ytrestøyl, Trine; Lindberg, Diana; 2018: Ja til mer av kylling og laks

Lindberg, Diana; Ytrestøyl, Trine; 2018: Forskeren forteller: Ja til mer av kylling og laks

Ytrestøyl, Trine; 2018: Benchmark; Benchmark; Health and performance of Atlantic salmon post-smolts when using novel production protocols

Ytrestøyl, Trine; 2018: Protokoll for produksjon av postsmolt i RAS

Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2018: Stor smolt ikke alltid best

Ytrestøyl, Trine; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Solheim, Mari; Hjelle, Elise; Mørkøre, Turid; Brunsvik, Per S.; 2018: Hva betyr fremtidens produksjonsstrategier for ytelse, helse og velferd i sjøfasen (BENCHMARK)

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Ciampa, Alessandra; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; 2018: Effect of diet composition on utilization of astaxanthin in Atlantic salmon

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; Ytrestøyl, Trine; 2018: Feed resources in Norwegian salmon farming in 2016

Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; 2018: Whole body proximate, amino acid, fatty acid and elemental composition of Atlantic salmon (Salmo salar) at harvest size from commercial farming in Norway

Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout; 2017: Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture

Kousoulaki, Katerina; Carlehög, Mats; Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; 2017: Life long study on the replacement of fishoil by heterotrophic microalgae in Atlantic salmon diets: Effects on performance and fillet quality

Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: EFFECTS OF HANDLING PROCEDURES ON ACCLIMATION TIME IN ATLANTIC SALMON Salmo salar L. SMOLTS

Ytrestøyl, Trine; 2017: Hvordan påvirker fôret opptak og omsetning av astaxanthin?

Ytrestøyl, Trine; 2017: Health and performance of Atlantic salmon post-smolts when using novel production protocols

Ytrestøyl, Trine; 2017: Health and performance of Atlantic salmon post-smolt when using novel production protocols

Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit; 2016: Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit; 2016: Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Nerdal, Kristin Skei; Berge, Gerd Marit; 2016: Karakterisering av slam fra tre kommersielle settefiskanlegg gjennom ett produksjonsår. Hovednæringsstoff, mineraler og tungmetaller

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Ytrestøyl, Trine; Krasnov, Aleksei; 2016: Lite omega-3 gir blek laks

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Skøien, Kristoffer Rist; Alver, Morten Omholt; Alfredsen, Jo Arve; 2015: Feed intake in Atlantic salmon fed with two different spreading patterns of feed

Joner, Erik; Dibdiakova, Janka; Ytrestøyl, Trine; Haraldsen, Trond; 2015: Vurderinger omkring organiske miljøgifter i akse og fiskeslam

Aas, Turid Synnøve; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Ytrestøyl, Trine; Sveier, Harald; Åsgård, Torbjørn Einar; 2015: Feed intake and nutrient digestibility and retention in Atlantic salmon fed diets with different physical pellet quality. A CREATE project

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, S.; Timmerhaus, Gerrit; Nilsen, T. O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Atlantic salmon post-smolts in RAS: Effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on performance, physiology and welfare

Bakke, I.; Åm, A.L.; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Attramadal, Kari; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbial community dynamics in three RAS with different salinities for production of Atlantic postsmolt. In Book of abstracts, p. 32

Bakke, Ingrid; Åm, Ann-Louise; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Vadstein, Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Microbial community dynamics in three RAS with different salinities for production of Atlantic postsmolt

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, S.; Timmerhaus, Gerrit; Nilsen, T.O.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Atlantic salmon post-smolts in RAS: effects of salinity, exercise and timing of seawater transfer on performance, physiology and welfare. In Book of abstracts, p. 39

Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Sigholt, Trygve; Ytrestøyl, Trine; 2015: Lave omega-3-nivåer i fôr og fiskehelse

Ytrestøyl, Trine; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Ruyter, Bente; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Shift from marine to plant ingredients i salmon farming-consequenses for resource efficiency

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Selset, Roger; 2014: May harder pellets slow down feed intake and digestion in Atlantic salmon?

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Sveier, Harald; Selset, Roger; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Gut evacuation rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets with different physical properties. A CREATE project

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; Torstensen, Bente Elisabeth; Thomassen, Magny S.; 2014: Kvalitetsaspekter hos laks som matvare ved endret fettsyresammensetning

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012. Sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2014: Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 2012

Åsgård, Torbjørn Einar; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; 2014: Aquaculture and feed – Current and future development safety and quality of livestock feed

Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Fish welfare in industry-scale salmon production

Ytrestøyl, Trine; 2014: Norsk oppdrettslaks, en effektiv 40-åring, - men hva spiser den?

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; 2014: Norsk oppdrettslaks-en effektiv 40-åring.

Kolarevic, Jelena; Ytrestøyl, Trine; Mathisen, F; Takle, Harald Rune; Mathisen, Frode; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Performance and welfare of Atlantic salmon postsmolts reared at different salinities in medium research scale and commercial scale recirculating aquaculture systems (RAS)

Ytrestøyl, Trine; Takle, Harald Rune; Kolarevic, Jelena; Calabrese, Sara; Rosseland, B.O.; Teien, Hans-Christian; Nilsen, T. O.; Stefansson, S.; Handeland, S.O.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Effekt av salinitet og trening på vekst, fysiologi og velferd hos stor postsmolt av Atlantisk laks i RAS

Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Nilsson, Katarina; Ytrestøyl, Trine; 2014: Environmental assessment with LCA in the development of more sustainable salmon aquaculture production

Ytrestøyl, Trine; Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Martinsen, Svein; Berge, Gerd Marit; 2013: Utnyttelse av slam fra akvakultur i blandingsanlegg for biogassproduksjon: teknologi og muligheter

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Hatlen, Bjarne; Sixten, Hanne Jorun; Hillestad, Marie; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Gastrointestinal passage rate in Atlantic salmon (Salmo salar) fed dry or soaked feed. A CREATE project

Terjesen, Bendik Fyhn; Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; calabrese, sara; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O; Takle, Harald Rune; 2013: Effects of salinity and exercise on Atlantic salmon postsmolts reared in land-based RAS

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; 2013: Ressursbudsjett for norsk lakseproduksjon i 2010 og 2012

Ytrestøyl, Trine; Åsgård, Torbjørn Einar; Aas, Turid Synnøve; 2013: Resource budget for raw materials in Norwegian salmon feeds 2010 and 2012

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Hatlen, Bjarne; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Sørensen, Mette; Åsgård, Torbjørn Einar; 2012: Eco-efficiency and resource use in Norwegian salmon

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture

Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar; 2011: Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010

Mørkøre, Turid; Ytrestøyl, Trine; Ruyter, Bente; 2008: Leverkvalitet hos oppdrettstorsk. Statusrapport

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2002: Carotenoider i akvakultur - analyse av optiske R/S isomere og geometriske E/Z isomere

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2002: Opptak og metabolisme av carotenoider i laksefisk

Ytrestøyl, Trine; Bjerkeng, Bjørn; 2002: The presence of 4'-hydroxyechinenone in muscle of Atlantic salmon, Salmo salar, fed diets with canthaxanthin

Ytrestøyl, Trine; 1999: Physiological performance in brown trout (Salmo trutta) and Atlantic salmon (Salmo salar) related to water pH and aluminium concentration