Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Roy has 43 other publications in Cristin:

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom; 2018: Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; 2018: Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Robertsen, Roy; 2018: Behov for helhetstenkning i havbruket

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; 2018: Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; 2018: Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger; 2018: Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; 2018: Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein; 2017: Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; 2017: Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig

Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle; 2017: Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; 2017: Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine; 2017: Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2016: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; 2016: Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Pettersen, Ingrid Kristine; Sebulonsen, Tom; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter. Lerøy Aurora

Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Tombregruppen

Robertsen, Roy; Sebulonsen, Tom; Håland, Marie Nyberg; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Nova Sea AS

Robertsen, Roy; 2016: Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen – regelverksforenklinger. Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; 2016: Ringvirkningsanalyser i havbruksbedrifter - Sluttrapport

Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg; 2016: Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Lingalaks AS

Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Lager bærekraftbarometer

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Robertsen, Roy; 2015: Markedsbasert sporing i laksenæringa. Sammendrag fase 1, fase 2 og fase 3

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; Singstad, Kristoffer; 2015: Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringen. Sluttrapport Fase 3

Robertsen, Roy; Iversen, Audun; Andreassen, Otto; 2015: Ringvirkningsanalyse havbruk for Rogaland og Hordaland

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Effekter av rettslig rammeverk

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Eierendringer for havbrukskonsesjoner tildelt i 2009-runden

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2014: Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy; 2014: Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen?

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2014: Interkommunal kystsoneplanlegging – samfunnsøkonomiske ringvirkninger fra havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser

Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari; 2014: Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?

Iversen, Audun; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; 2013: Bidrag i rapporten: Havbruksstrategi for Troms

Robertsen, Roy; 2013: 40 % av lokalitetskapasiteten uutnyttet

Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2012: Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Iversen, Audun; 2012: Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; 2012: Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa – Sluttrapport fase 2

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter; 2011: Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Robertsen, Roy; Kristiansen, Arnfinn; Ramsøy, Sigbjørn; 2011: Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av vedikjedesporing – fase 2

Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen; 2011: Markedsbasert elektronisk informasjonsutveksling i rekenæringa (MEIR)

Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; 2011: Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa.Sluttrapport fase 1