Related content

  • CV
  • Scientific publications
  • Other publications

Biography Øystein Hermansen

I work as a researcher at Nofima . My research and interests spans a wide collection of topics. Behavioural patterns in fisheries and evaluation of fisheries management instruments are key areas. This includes both catch and landings patterns and changes in vessel quota portfolios. Analysis of corporate economics is central for behavioural studies, while social economics aret he cornerstone of the management instrument evaluations. Capture-based aquaculture is another important research area for me. Especially the economics of this utilization of a limited resouce. In addition, the market implications of increased supply of fresh fish during the low season for the fisheries are very interesting. My formal background is a masters degree infisheries science from the Norwegian College of Fisheries Science.

Øystein has 15 scientific publications in Cristin:

Hermansen, Øystein; 2018: En økonomisk analyse av verdikjeden for fangstbasert akvakultur – med fokus på fangstleddet

Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie; 2017: Seafood from a changing Arctic

Zhang, Dengjun; Sikveland, Marius; Hermansen, Øystein; 2017: Fishing fleet capacity and profitability

Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2015: Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway

Flåten, Ola; Duy, Nguyen Ngoc; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Hermansen, Øystein; Eide, Arne; 2013: BIOECONOMICS OF CAPTURE-BASED AQUACULTURE OF COD (GADUS MORHUA)

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2012: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2012: Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; 2012: Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Hermansen, Øystein; Heen, Knut; 2012: Norwegian Salmonid Farming and Global Warming: Socioeconomic Impacts

Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2012: Strukturkvoter demper sesongsvingningene i torskefisket

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2010: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-The experiences from rural community quotas in Norway

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvotene - hvordan styre torsken?

Hermansen, Øystein; 2007: Hvorfor ikke levendefangst? Analyse av vurderingskriterier og virkemidler

Øystein has 60 other publications in Cristin:

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent; 2018: Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel; 2018: Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding

Eide, Arne; Armstrong, Claire W.; Hermansen, Øystein; 2017: Det mest kostnadseffektive fartøy – finnes det?

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2017: Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge; 2017: Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2017: Norwegian capture-based aquaculture of cod

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2017: Dyr lus, dyrere fôr - og fortsatt dyrt på land

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2016: Kostnader for lakseoppdrett i konkurrentland. Drivkrefter og betydning for konkurransesituasjonen

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Hermansen, Øystein; 2016: Rekordhøy levendelagring

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; 2015: Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Andreassen, Otto; Brandvik, Ruth Kongsvik; Marthinussen, Anders; Nystøyl, Ragnar; 2015: Kostnadsdrivere i lakseoppdrett

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: Sjømatindustriutvalget

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; 2015: Markant dyrere å produsere laks

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: Forbausede forskere

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: «Til Trondsen og Ørebech»

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2015: Å sloss mot vindmøller

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert fiske i torskefiskeriene – resultater fra spørreundersøkelse om juks

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Urapportert overfisk - et problem i norsk kystfiske - Resultater fra anonym spørreundersøkelse

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flåten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries. A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flaaten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2014: Greit å jukse litt med fisken vår?

Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar; 2013: Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde

Hermansen, Øystein; 2013: Bioeconomics of fishing with nonconstant catchability

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2013: Føringstilskuddet i fiskerinæringen - Fokus på perioden 2011-12

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; 2013: Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Hermansen, Øystein; Troell, Max; 2012: Aquaculture in the Arctic – a review

Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif; 2012: Kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser - Kartlegging av bedrifters synspunkter i hvitfisksektoren

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2012: Garantiordningen for fiskere

Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind; 2012: Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Hermansen, Øystein; 2011: Økonomi i fangstbasert akvakultur av torsk

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; 2010: Målrettet fangst av vill fisk

Hermansen, Øystein; 2010: Bifangstordningen for torsk høsten 2008

Hermansen, Øystein; 2010: Økonomi og driftsrutiner i fangstbasert akvakultur av torsk.Fokus på oppdrettsleddet

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; 2010: Fangstsertifikat og opprinnelsesmerking for tørrfisk

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2009: Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten.Hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2008: Følgeprosjekt LMV AS

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2008: Føringstilskudd i fiskerinæringen – kartlegging og evaluering

Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2007: Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006

Hermansen, Øystein; 2007: Gulrøtter for fangstbasert havbruk. Fartøyenes vurderingskriterier og analyse av potensielle virkemidler

Flåten, Ola; Hermansen, Øystein; 2005: Kappfiske - problem eller løsning? Working Paper Series in Economics and Management

Vassdal, Terje; Hermansen, Øystein; Ottosson, Otto Biering; Hreiðarasson, Valtyr Þor; 2005: The Fisheries Competitiveness Index 2005-2005. Iceland and Norway

Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2004: Government financial transfers to the Norwegian fish harvesting, processing and aquaculture industries 1990 - 2002