Related content

  • CV
  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Biography John Roald Isaksen

Scientist at Nofima’s Department for Industrial Economics since 1998. “Bøfjerding” with a PhD in social sciences (economics/strategy) and major in economics from Norwegian College of Fisheries Science, licenziatgrad in international economics (lic.rer.pol.) from Mannheim (Germ.), business administration from HSR (Stavnanger) and municipal planning candidate from Volda regional college.
I work with business and economic issues in the value chain for fish – from catch to consumer – often in the form of evaluations of regulatory initiatives for the industry. Former fields of work include subsidies, vertical integration, environmental taxes, harvesting strategies and structure.

John Roald has 15 scientific publications in Cristin:

Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie; 2017: Seafood from a changing Arctic

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; 2016: Supply Chain Management under uncertain supply

Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2015: Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway

Flåten, Ola; Duy, Nguyen Ngoc; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2012: Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik Inge; 2012: Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald; 2011: Do fluctuations in input impact industry structure?

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2011: Vertical Integration and Performance: Measurement Issues - and an Empirical Illustration from the Norwegian Fisheries Industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: Flere veier fører til Rom

Asche, Frank; Flåten, Ola; Isaksen, John Roald; Vassdal, Terje; 2002: Derived demand and relationships between prices at different levels in the value chain: A note

Isaksen, John Roald; 2000: Ka du sei? En gjennomgang av oppmerksomheten som vies reguleringen av fisket, og fisket etter sei nord for 62°N i avisene Fiskaren og Fiskeribladet

Isaksen, John Roald; 1999: Cod Prices for Fishermen and Consumers

Flåten, Ola; Isaksen, John Roald; 1998: Governmental Financial Trensfers to the Norwegian Fishing Industry:1977-1996

John Roald has 93 other publications in Cristin:

Isaksen, John Roald; 2019: "De sei størrelsen ikkje betyr nåkka..." Fartøyutvikling og kvotefordeling

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2019: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Isaksen, John Roald; 2019: Fiskerinæringa

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2019: Økte drivstoffkostnader – konsekvenser for landindustrien

Isaksen, John Roald; 2018: Seafood from a changing Arctic

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; 2018: Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; 2018: Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas; 2018: Struktur og sånn: hvem er vinneren?

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2017: Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2017: Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Eide, Arne; Isaksen, John Roald; 2017: Some findings from ACCESS

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Struktur og kapasitet i torsketrålerflåten: Utvikling og drivkrefter

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent; 2016: Fisken og folket

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun; 2016: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals; 2016: Structure development –Trawlers and purse seiners

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2016: Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2016: Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; 2016: Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Isaksen, John Roald; 2016: Fjordlinjer. Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; 2016: Samfiske – formål, utvikling analyse

Nøstvold, Bjørg Helen; Isaksen, John Roald; 2016: Norsk industrifisk til Polen

Isaksen, John Roald; 2015: Sjømatnæringens verdikjede: Produksjon og foredling

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: Sjømatindustriutvalget

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: Forbausede forskere

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2015: NOU 2014:16 Sjømatindustrien – Mandat, rammevilkår og tiltak

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2015: «Til Trondsen og Ørebech»

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; 2015: Å sloss mot vindmøller

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; 2015: Fisken og folket – del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2014: Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Fiskeri og havbruk - vår tilnærming

Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Troell, Max; 2014: Fisheries and Aquaculture in the Arctic - ACCESS WP3

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2014: Evaluering av føringstilskuddet - en oppdatering

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flåten, Ola; 2014: Stubborn fuel tax concessions – the case of fisheries in Norway

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flåten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries. A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Isaksen, John Roald; 2014: Fiskeriene før og nå. En klassereise

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flaaten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel; 2014: Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Isaksen, John Roald; 2014: Smed anklager baker for å koke suppe på spiker!

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2013: Havbruksnæringens lokale og regionale utfordringer - Areal, ringvirkninger og tilrettelegging

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter; 2013: Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2013: Alt kan bli bedre

Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; 2013: Research and innovation on fish capture and pre-processing on bottom trawlers: An economic assessment from CRISP activities

Svorken, Marianne; Larsen, Thomas Andre; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; 2013: The Norwegian cod trawlers. An economic assessment

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2013: Føringstilskuddet i fiskerinæringen - Fokus på perioden 2011-12

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2013: If fuel prices increased, how would the fishing industry react?

Isaksen, John Roald; 2013: Konsekvenser av store kvoteøkninger

Isaksen, John Roald; 2013: Strukturering og sesongprofil. Gir strukturering i Gruppe I seg utslag i sesonprofil?

Isaksen, John Roald; 2013: Hvordan påvirker kvotestørrelse pris

Isaksen, John Roald; 2013: Konsekvenser av store kvoteøkninger

Isaksen, John Roald; 2013: Strukturering og sesongprofil - Gir strukturering seg utslag i sterkere Sesongtopper?

Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; 2012: Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: DO SCM "IDEALS" PREVAIL? A CASE STUDY FROM THE NORWEGIAN FISH PROCESSING INDUSTRY

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2012: Garantiordningen for fiskere

Isaksen, John Roald; 2012: Does SCM Practice"Ideals" Prevail? A Case Study From the Norwegian Fish Processing Industry

Isaksen, John Roald; 2012: Ombordfrysing

Isaksen, John Roald; 2012: Ombordfrysing i fiskeflåten

Isaksen, John Roald; 2012: Persistent subsidies in fishing - How will a fuel price increase affect fleet behavior and performance?

Isaksen, John Roald; 2012: Torsketrålere og leveringsplikt – resultater fra ei evaluering

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2012: Do SCM "ideals" prevail? A case study from the Norwegian fish processing industry

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf; 2011: Markedsbasert høsting av lodde

Isaksen, John Roald; 2011: Markedsbasert høsting av fiskeressurser

Isaksen, John Roald; 2011: Presentasjon av aktivitet og status i arbeidspakke 4

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; 2009: Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten.Hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; 2008: Føringstilskudd i fiskerinæringen – kartlegging og evaluering

Isaksen, John Roald; 2008: Vertical intergration and perfomance - The impact og measures and indsutri

Isaksen, John Roald; 2008: Do prescriptions of "ideal" SCM hold true? Lessons from the Norwegian fish processing industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2007: Alligning Procurement Strategies to Environmental Uncertainty. Control or Adaption?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Isaksen, John Roald; 2007: Do Fluctuations in Input Impact Industry Structure

Isaksen, John Roald; Iversen, Audun; 2007: Langsiktige avtaler – erfaringer og vurderinger. Evaluering av et prøveprosjekt i førstehåndsomsetningen

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne; 2006: Evaluering av leveringsplikten

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell; 2004: How to secure critical supply? : market exchange or vertical integration

Isaksen, John Roald; Flåten, Ola; 2004: Economic Performance of Selected European Fishing Fleets - Annual Report 2004

Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; 2003: Vertical integration and performance : the Impact of Measurements and Industry

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Rånes, Stein Arne; 2003: Kappfiske etter loddetorsk – en dyd av nødvendighet eller ressursøding?

Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; 2002: Fiskeindustrien i Troms og Finnmark – Strukturendringer og verdiskaping

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell; 2001: The Art of Vertical Integration - Profitability Considerations

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald; 2000: Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien- Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald; 2000: Fiskerinæringen i Finnmark. Analyse av verdiskaping og råstoffomsetning

Isaksen, John Roald; 2000: Subsidies to the Norwegian Fishing Industry: An Update