Related content

  • CV
  • Publications

Biography Gunn Berit Olsson

I work as a director of research for the Fish Health and I am responsible for 30 persons located at Ås and in Tromsø. I am educated as Aquamedicine biologist from the University of Tromsø and I have a PhD in Marin Biochemistry. I have worked for several years with quality aspects of farmed fish mainly related to how farming conditions and feed composition influences the fish quality.

Gunn Berit Olsson has 9 publications at Nofima:

Metabolic disorders in muscle of farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

Olsson, Gunn Berit; Aune, Tone Friis; Jensen, Einar; Cooper, Marie

2007

Effects of pre-rigour filleting on quality aspects of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn; Esaiassen, Margrethe; Olsson, Gunn Berit; Godvik, Lars Andre; Seppola, Magnus A.; Olsen, Ragnar Ludvig

2006

Effekt av ulike fôrråvarer på vekst og fôrutnyttelse, og for muskelkvalitet og sensoriske egenskaper i oppdrettet torsk. Sluttrapport til Innovasjon Norge. Prosjektperiode: 2003 - 2005

Albrektsen, Sissel; Carlehög, Mats; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Olsson, Gunn Berit; Tobiassen, Torbjørn; Sveier, Harald; Herland, Hilde

2005

Changes in water-holding capacity of halibut muscle during cold storage

Olsson, Gunn Berit; Ofstad, Ragni; Lødemel, Jørgen Blikra; Olsen, Ragnar Ludvig

2003