Related content

  • Scientific publications
  • Other publications
  • Projects

Grete has 20 scientific publications in Cristin:

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Røhme, Amalie Agersborg; Røhme, Amalie Agersborg; Johannessen, Eirin; Johannessen, Eirin; Grastveit, Karen Vanglo; Grastveit, Karen Vanglo; Grip, Adrian Eyser; Grip, Adrian Eyser; Siikavuopio, Sten Ivar; 2019: Effect of freezing-thawing on weight loss, melanosis, and microbial growth in mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; 2019: Quality parameters of processed clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) - Effects of live holding at 5 and 10°C up to 92 days without feeding

Lian, Federico; Lian, Federico; Måge, Ingrid; Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Vang, Birthe; Lindberg, Diana; 2018: Exploring the effect of inhibitors, cooking and freezing on melanosis in snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar; 2016: Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Egeness, Finn-Arne; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ytterstad, Elinor; 2016: Shelf life of packaged loins of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperatures

Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; 2016: Seafood from Norway - Food safety

Lorentzen, Grete Elisabeth; Wesmajervi Breiland, Mette S.; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; Wang-Andersen, Jarle; Olsen, Ragnar Ludvig; 2015: Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2014: Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde; 2012: Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde; 2011: Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Mennen, Saskia; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran; 2011: Invasiveness of Listeria monocytogenes strains of Caco-2 cells in response to a period of extreme salt stress reflecting salt-curing and rehydration of cod (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene; Skjerdal, Taran; 2010: Survival of Listeria innocua and Listeria monocytogenes in muscle of cod (Gadus morhua L.) during salt-curing and growth during chilled storage of rehydrated product

Lorentzen, Grete Elisabeth; Ytterstad, Elinor; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran; 2010: Thermal inactivation and growth potential of Listeria innocua in rehydrated salt-cured cod prepared for ready-to-eat products

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2010: Food safety of salt-cured cod products. Effects of salt-curing, rehydration and thermal treatment on survival, growth and invasiveness of Listeria spp

Hovda, Maria Befring; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rosnes, Jan Thomas; 2007: Characterisation of the dominant bacterial population in modified atmosphere packaged farmed halibut (Hippoglossus hippoglossus) based on 16S rDNA-DGGE

Esaiassen, Margrethe; Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsvik, Morten; 2006: Brining of farmed cod fillets: Effect on quality aspects

Rosnes, Jan Thomas; Kleiberg, Gro haugvaldstad; Sivertsvik, Morten; Lunestad, Bjørn Tore; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2006: Effect of modified atmosphere packaging and superchilled storage on the shelf-life of farmed ready-to-cook spotted wolf-fish (Anarhichas minor)

Skjerdal, Olaug Taran; Skjerdal, Taran; Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun; Berg, James; 2004: New method for rapid and sensitive quantification of sulphide producing

Grete has 40 other publications in Cristin:

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Hva vet vi om salt?

Rotabakk, Bjørn Tore; Heia, Karsten; Rode, Tone Mari; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2019: Melanosis of snow crab (Chionoecetes opilio) as an effect of high pressure processing

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk. Faglig sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Hva vet vi om salt til produksjon av saltfisk og klippfisk?

Bjørkevoll, Ingebrigt; Hellevik, Ann Helen; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk. Småskala utvanningsforsøk med biter av salt- og klippfisk.

Bjørkevoll, Ingebrigt; Stangeland, Janne Kristin; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2018: Fremtidens konsumprodukter av norsk salt- og klippfisk. Storskala utvanningsforsøk med lombos og postas

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Siikavuopio, Sten Ivar; 2017: Snøkrabbe - foredlingsindustri på krabbegir? (Kommentar)

Lindberg, Diana; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Lorentzen, Grete Elisabeth; Whitaker, Ragnhild; 2017: Evaluation the efficiency of commercial inhibitors in preventing blueing in snow crab

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2017: Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2017: Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd

Wold, Jens-Petter; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2017: Slår kloa i kjøttfylde i krabber

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor; 2016: Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2016: Kvalitet på filetprodukter av kvalitetsmerket skrei

Kristoffersen, Silje; Heide, Morten; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Shelf life of Skrei (Gadus morhua L.) fillets related to different storage conditions

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Holdbarhet på klippfisk

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2016: Holdbarhet på klippfisk - sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth; Røhme, Amalie; Sandaker, Elin Kristianne; 2016: Holdbarhet på klippfisk. Flekket klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2015: Shelf life of salt-cured fillets of cod stored at 30 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Alternativer til kassering av nedklasset klippfisk (AP4)

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2015: Holdbarhet på klippfisk

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2014: Holdbarhet på klippfisk

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2014: Hygiene og kritiske punkter fra mottak til ferdig produkt

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie; 2014: Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Herland, Hilde; Lorentzen, Grete Elisabeth; 2013: Trygg sushi av laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Bestemmelse av holdbarhet på kokt kjølt cluster av kongekrabbe

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johnsen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore; 2013: Clusters of red king crab (Paralithodes camtschaticus) – a determination of its shelf life

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi; 2012: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Lorentzen, Grete Elisabeth; Mennen, Saskia; Olsen, Ragnar Ludvig; Bjørkevoll, Ingebrigt; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mikkelsen, Helene; Skjerdal, Taran; 2011: Food safety of salt-cured products. Effects of salt-curing, rehydration on survival, growth and invasiveness of Listeria spp

Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur; 2007: Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skjerdal, Taran; Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Ragnar Ludvig; 2006: Survival of Listeria spp. during salt-curing of cod (Gadus morhua L.)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skjerdal, Taran; Olsen, Ragnar Ludvig; 2005: Survival of Listeria innocua through salt-curing of cod

Lorentzen, Grete Elisabeth; 2004: Mikroflora i oppdrettstorsk

Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun; 2003: FAST. Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien

Lorentzen, Grete Elisabeth; Beyer, Gunilla; Weider, Ida; 2001: Wood, waxed wood, plywood, polyethylene and stainless steel - a comparison of hygienic properties

Lorentzen, Grete Elisabeth; Gudbjörnsdottir, Birna; Weider, Ida; 2000: Wood in Food - Measuring methods. Partial report 1

Lorentzen, Grete Elisabeth; Weider, Ida; 2000: Wood in Food – hygienic limits and cleaning procedures. Partial report 2