Related content

  • CV
  • Publications
  • Projects

Biography Geir Sogn-Grundvåg

I have worked as a senior researcher at Nofima since 1998. My research focuses mostly on various aspects of product differentiation. I have a Master of Science degree in marketing from the Norwegian College of Fishery Science at the University of Tromsø (1992). My PhD which focuses on market orientation is from the same institution (2001). I also hold a Master of Science degree in marketing from the University of Stirling (1994). In 2007 I was found to be competent as a Professor at the University of Stavanger.

Geir Sogn-Grundvåg has 108 publications at Nofima:

Hvordan måler vi torskens kvalitet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2021

Hvor lenge bør fiskegarnet stå i sjøen?

Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2021

Hvorfor følger ikke alle loven?

Sogn-Grundvåg, Geir; Kvalvik, Ingrid

2021

Hvorfor sløser vi med den dyrebare torsken?

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar

2021

Hva skjer når fisken går i garnet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Svalheim, Ragnhild Aven

2021

Har fisken noe å skjule?

Sogn-Grundvåg, Geir; Heia, Karsten

2021

Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein

2021

Hvor kaldt skal fisken ha det etter fangst?

Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2021

Brands, Labels, and Product Longevity: The Case of Salmon in UK Grocery Retailing

Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Cojocaru, Andreea-Laura; Young, James A.

2021

Price and quality in the ex-vessel market for whitefish

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjúrður

2020

The vessels' catch and storage capacity and quality of landed whitefish. Increased quality of whitefish landings from the coastal fleet

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

Eco-labels and product longevity: The case of whitefish in UK grocery retailing

Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Zhang, Dengjun; Young, James A.

2019

Action or negotiation? The first-hand sale of frozen whitefish

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent

2019

What's in the fish?

Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2018

Superb cod from hotel

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Sogn-Grundvåg, Geir

2018

Bort med blodet

Sogn-Grundvåg, Geir

2018

Large buyers at a fish auction: The case of the Norwegian pelagic auction

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun

2018

Eco-Labeling and Retailer Pricing Strategies: The U.K. Haddock Market

Zhang, Dengjun; Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Young, James A.

2018

Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent

2018

Hybrid Surveys: A Method for the Effective Use of Open-Ended Questions in Quantitative Food Choice Surveys

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir

2018

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2017

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2017

Pricing of eco-labels with retailer heterogeneity

Asche, Frank; Larsen, Thomas Andre; Smith, Martin D.; Sogn-Grundvåg, Geir; Young, James A.

2015

Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2015

Rapport/Report 21/2015 – English summary

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Rapport/Report 18/2015 – English summary

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Conducting Qualitative Research in Russia: Challenges and Advice

Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir

2014

Differensiering av fryst hvitfisk i britiske supermarkeder

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.

2013

Afrika er viktig for eksporten

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne

2013

Rapport/Report 47/2013, English summary

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2013

Rapport/Report 42/2013, English Summary

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi

2013

Report 7/2013, English Summary

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2013

Rapport/Report 32/2012

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne

2012

Oppnår krokfanget fisk prispremie i detaljistmarkedet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.

2012

Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre

2012

Markedssvikt på første hånd

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar

2011

Rapport/Report 49/2010 English summary

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir

2010

Rapport/Report 20/2010 English summary

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

2010

Kritiske suksessfaktorer for torskeoppdrett: Finnes de?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Egeness, Finn-Arne; Trollvik, Trine Elisabeth

2010

Co-Creating Value in a Retail Market Setting

Sogn-Grundvåg, Geir; Rånes, Stein Arne; Brendan, Gay

2009

Kveita - havets Dronning

Sogn-Grundvåg, Geir

2008

Når konkurransefortrinn forvitrer: Er det mulig å gjenvinne profitable markedsposisjoner?

Sogn-Grundvåg, Geir; Lorentzen, Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Grønhaug, Kjell

2008

What are the essential capabilities of marketers? A comparative study of managers', academics' and students' perceptions

Gray, Brendan; Ottesen, Geir Grundvåg; Bell, Jim; Chapman, Cassandra; Whiten, Jemma

2007

Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent

2007

Responding to eroding competitive advantages: observations from the Norwegian seafood industry

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Lorentzen, Lorentz Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Gilmore, Audrey

2007

Kan bedriftene lære noe av fiaskoprodukter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell

2007

Do SMEs influence ther markets? An exploratory study

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2007

Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Lorentzen, Lorentz Thode; Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne

2006

Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter?

Ottesen, Geir Grundvåg; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan

2006

Produktutvikling i fiskebutikker gjennom interaksjon med forbrukere

Ottesen, Geir Grundvåg; Rånes, Stein Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan

2005

Barriers to Practical Use of Academic Marketing Knowledge

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2004

(Over)optimisme og utvikling av nye næringer

Grønhaug, Kjell; Ottesen, Geir Grundvåg

2004

Exploring the accuracy of SME managers’ network perceptions

Ottesen, Geir Grundvåg; Foss, Lene; Grønhaug, Kjell

2004

Kundeønsker som krever endring lønner det seg å lytte?

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2004

Markedsorientering i "perfekte" sjømatmarkeder

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2002

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2002

Benefiting from Commissioned Research: The Role of Researcher – Client Cooperation

Grønhaug, Kjell; Ottesen, Geir Grundvåg; Johnsen, Oddrun

2002